Personkemi med ASTROLOGI


Nyckelord
Gratis Uträkning
Månen
Ascendenten
Likheter
Planetparen-1
Planetparen-2
TransiterNyckelord och relationer för tecken.


 Nummer - Tecken - Tillstånd - Element - Princip

1. Vädur:  Ledande  Eld - starta
2. Oxe:   Fast  Jord -  stabilisera
3. Tvilling:   Flexibel Luft - kommunicera
4. Kräfta:   Ledande Vatten - vårda
5. Lejon:  Fast  Eld   bejaka
6. Jungfru:  Flexibel Jord  -  granska
7. Våg:  Ledande Luft - harmonisera
8. Skorpion: Fast Vatten - genomskåda
9. Skytt:  Flexibel Eld - Överblicka
10.Stenbock: Ledande Jord - Organisera
11.Vattuman:  Fast Luft - Reformera
12.Fisk: - Flexibel Vatten - Fantisera


1. Vädur

En Vädur är i bästa fall rak, orädd, öppen, initiativrik, självständig, handlingskraftig, självsäker, ivrig, engagerad, okonstlad, ärlig, stridbar, spontan, med ledaregenskaper och mod.

En Vädur är i värsta fall bråkig, provokativ, påstridig, otålig, egoistisk, impulsiv, gapig, dumdristig, aggressiv, ohyfsad, osaklig, omogen, enkelspårig och simpel, med samarbetssvårigheter.

Kort om relationer
1. En Vädur passar ofta ihop med de andra eldtecknen, Lejon och Skytt.
2. Ett annat förslag är de med Ascendenten (uppträdandet)  i Väduren.
3. De som har Månen (känslorna) i Väduren påverkas ofta känslomässigt av Vädurar.2. Oxe

En Oxe är i bästa fall verklighetsförankrad, lugn, stabil, pålitlig, förtroendeingivande, trygg, sensuell, fridsam, praktisk, jordnära, grundlig, ihärdig, eftertänksam, tålmodig och rejäl.

En Oxe är i värsta fall envis, orubblig, tjurskallig, oflexibel, lat, långsam, rutinfixerad, omständlig, trög, likgiltig, materialistisk, snål, tråkig, reaktionär och förstockad.

Kort om relationer
1. En Oxe passar ofta ihop med de andra jordtecknen, Jungfru och Stenbock.
2. Ett annat förslag är de med Ascendenten (uppträdandet) i Oxen.
3. De som har Månen (känslorna) i Oxen påverkas ofta känslomässigt av Oxar.

 


3. Tvilling

En Tvilling är i bästa fall kontaktsökande, snabbtänkt, verbal, kvick, övertalande, pratsam, nyfiken, kunnig, rolig, idérik, flexibel, ungdomlig, lekfull, dualistisk, mångsysslare.

En Tvilling är i värsta fall ytlig, skvallrig, ombytlig, inkonsekvent, rastlös, okoncentrerad, splittrad, lögnaktig, hal, illojal, amoralisk, lättsinnig, otrogen, fräck och retsam.

Kort om relationer
1. En Tvilling passar ofta ihop med de andra lufttecknen, Våg och Vattuman.
2. Ett annat förslag är de med Ascendenten (uppträdandet)  i Tvillingarna.
3. De som har Månen (känslorna) i Tvillingarna påverkas ofta känslomässigt av Tvillingar.4. Kräfta

En Kräfta är i bästa fall vårdande, beskyddande, omtänksam, förstående, medkännande,  finkänslig, försiktig, förtrolig, känslig, trofast, hemkär, gammaldags, observerande, sparsam, med gott minne.

En Kräfta är i värsta fall daltande, överbeskyddande, efterhängsen, osjälvständig, osäker, lättsårad, sentimental, blödig, gnällig, lynnig, vresig, självömkande, sluten, nedstämd, lumpsamlande torrboll.

Kort om relationer
1. En Kräfta passar ofta ihop med de andra vattentecknen, Skorpion och Fisk
2. Ett annat förslag är de med Ascendenten (uppträdandet)  i Kräftan.
3. De som har Månen (känslorna) i Kräftan påverkas ofta känslomässigt av Kräftor.5. Lejon

Ett Lejon är i bästa fall självmedveten, stolt, öppenhjärtig, generös, storsint, varmhjärtad, hederlig, lojal, levnadsglad, livsbejakande, viljestark, ärelysten, världsvan, artistisk, med stort självförtroende.  

Ett Lejon är i värsta fall nedlåtande, intolerant, egocentrisk, självgod, inbilsk, teatralisk, lättsmickrad, anspråksfull, dryg, snobbig, uppblåst, maktlysten, domderande, oresonabel och krävande.

Kort om relationer
1. Ett Lejon passar ofta ihop med de andra eldtecknen, Vädur och Skytt.
2. Ett annat förslag är de med Ascendenten (uppträdandet)  i Lejonet.
3. De som har Månen (känslorna) i Lejonet påverkas ofta känslomässigt av Lejon.6. Jungfru

En Jungfru är i bästa fall tjänstvillig, iakttagande, uppmärksam, noggrann, systematisk, analytisk, klarsynt, omdömesgill, sanningsenlig, flitig, händig, renhjärtad, anspråkslös, förfinad, hälsomedveten och välvårdad.

En Jungfru är i värsta fall orolig, petig, tjatig, gnatig, missnöjd, småaktig, pedantisk, beskäftig, fantasilös, hypokondrisk, jäktad, pryd, moraliserande och sur med dåligt självförtroende.

Kort om relationer
1. En Jungfru passar ofta ihop med de andra jordtecknen, Oxe och Stenbock.
2. Ett annat förslag är de med Ascendenten (uppträdandet)  i Jungfrun.
3. De som har Månen (känslorna) i Jungfrun påverkas ofta känslomässigt av Jungfrur.

 


7. Våg

En Våg är i bästa fall trevlig, tillmötesgående, sällskaplig, artig, gästfri, samarbetsvillig, medlande, diplomatisk, försonlig, rättvis, logisk, objektiv, resonerande, tolerant och elegant med god smak.

En Våg är i värsta fall obeslutsam, velig, bekväm, maskande, lättledd, nöjeslysten, kärlekskrank, lättfärdig, förförisk, fåfäng, behagsjuk, inställsam, hycklande och tillgjord.

Kort om relationer
1. En Våg passar ofta ihop med de andra luft-tecknen, Tvilling och Vattuman.
2. Ett annat förslag är de med Ascendenten (uppträdandet)  i Vågen.
3. De som har Månen (känslorna) i Vågen påverkas ofta känslomässigt av Vågar.

 


8. Skorpion

En Skorpion är i bästa fall intuitiv, genomskådande, intensiv, gåtfull, magnetisk, fascinerande,  kontrollerad, respektingivande, okuvlig, kompromisslös, lidelsefull, erotisk, djupsinnig, med stor människokännedom och integritet.

En Skorpion är i värsta fall hänsynslös, grym, sadistisk, elak, hatfylld, oförsonlig, långsint, hämndlysten, misstänksam, kontrollerande, obarmhärtig, lömsk, skrämmande, destruktiv, svartsjuk, snuskig och pervers.

Kort om relationer
1. En Skorpion passar ofta ihop med de andra vattentecknen, Kräfta och Fisk.
2. Ett annat förslag är de med Ascendenten (uppträdandet)  i Skorpionen.
3. De som har Månen (känslorna) i Skorpionen påverkas ofta känslomässigt av Skorpioner.

 


9. Skytt

En Skytt är i bästa fall optimistisk, entusiastisk, välvillig, generös, filosofisk, visionär, sorglös, frispråkig, uppriktig, otvungen, moralisk, eldsjäl, naturbarn, äventyrare och friluftsmänniska.

En Skytt är i värsta fall taktlös, sårande, okänslig, odiplomatisk, tvärsäker, fanatisk, ansvarslös, vårdslös, slarvig, disträ, bångstyrig, bullersam, klumpig, överdriven, slösaktig, fånig och larvig.

Kort om relationer
1. En Skytt passar ofta ihop med de andra eldtecknen, Lejon och Vädur.
2. Ett annat förslag är de med Ascendenten (uppträdandet)  i Skytten.
3. De som har Månen (känslorna) i Skytten påverkas ofta känslomässigt av Skyttar.10. Stenbock

En Stenbock är i bästa fall ambitiös, målmedveten, effektiv, organiserad, ansvarsfull,  disciplinerad, koncentrerad, självständig, konsekvent, realistisk, återhållsam, lidelsefri, traditionsbevarande, saklig, mogen och klok.

En Stenbock är i värsta fall prestigefylld, streber, hierarkisk, schemabunden, pessimistisk, tungsint, misstrogen, glädjedödare, cynisk, känslokall, stel, torr, bister, snål, hämmad, gammalmodig och ensam paragrafryttare.

Kort om relationer
1. En Stenbock passar ofta ihop med de andra jordtecknen, Oxe och Jungfru.
2. Ett annat förslag är de med Ascendenten (uppträdandet) i Stenbocken.
3. De som har Månen (känslorna) i Stenbocken påverkas ofta känslomässigt av Stenbockar.11. Vattuman

En Vattuman är i bästa fall okonventionell, originell, fördomsfri, oberoende, osentimental, humanistisk, kamratlig, idealistisk, vetenskaplig, insiktsfull, radikal, reformvänlig, progressiv, smått genialisk och före sin tid.

En Vattuman är i värsta fall excentrisk, kufisk, asocial, bohemisk, opåverkbar, rebellisk, anarkistisk, uppviglande, demagogisk, opersonlig, känslokall, tankspridd och hel- eller halvknäpp.

Kort om relationer
1. En Vattuman passar ofta ihop med de andra luft-tecknen, Tvilling och Våg.
2. Ett annat förslag är de med Ascendenten (uppträdandet)  i Vattumannen.
3. De som har Månen (känslorna) i Vattumannen påverkas ofta känslomässigt av Vattumän.12. Fisk

En Fisk är i bästa fall osjälvisk, uppoffrande, snäll, medlidsam, fördragsam, hängiven, följsam, sensibel, fantasirik, meditativ, romantisk, poetisk, fatalistisk, mystisk och trosviss.

En Fisk är i värsta fall orealistisk, lättpåverkad, godtrogen, eftergiven, viljesvag, hjälplös, vilsen, virrig, irrationell, opraktisk, odisciplinerad, passiv, resignerad, otillförlitlig och verklighetsfrämmande.

Kort om relationer
1. En Fisk passar ofta ihop med de andra vattentecknen, Kräfta och Skorpion.
2. Ett annat förslag är de med Ascendenten (uppträdandet)  i Fiskarna.
3. De som har Månen (känslorna) i Fiskarna påverkas ofta känslomässigt av Fiskar.RelationerSoltecknet, även kallat stjärntecken,  passar ofta med de båda andra i samma element.

ELD : Vädur, Lejon. Skytt
JORD: Oxe, Jungfru, Stenbock
LUFT : Tvilling, Våg, Vattuman
VATTEN : Kräfta, Skorpion, Fisk.

Ett lejon passar alltså ofta ihop med vädur och skytt.
Månens tecken
visar vilket Soltecken som brukar väcka starka känslor.

Om du har Månen i kräftan kommer kräftor ofta att väcka starka känslor hos dig. 
Du kan känna en märklig dragning till en kräfta utan att första varför.  
Ascendentens tecken
visar alltså hur man uppträder, och vilket intryck man gör på omgivningen.

Om du har Ascendenten i stenbocken kommer du sannolikt göra ett positivt intryck på stenbockar, eftersom ni har så mycket gemensamt. Stenbockar kommer ofta att gilla dig !BESKRIVNING AV ELEMENTEN

Eld symboliserar handling, mod, värme, helhjärtad entusiasm, vitalitet, passion, stark självkänsla, ärlighet och gott humör.  För mycket eld gör en person självisk, otålig, rastlös, impulsiv, obetänksam och påträngande.Människor med underskott på eld har låg energinivå. De är föga livsbejakande och har dålig självkänsla. Ofta är de spända och frusna. (Ann Henning; Modern astrologi)

Jord symboliserar sunt förnuft, praktiskt handlag, försiktighet, sinne för realiteter, materiell trygghet, förnimmelser och omsorg om det fysiska välbefinnandet.   För mycket jord gör en person inskränkt, fantasilös, materialistisk och cynisk. Människor med underskott på jord värjer sig mot ansvar och trivialiteter. De har svårt för att acceptera materiella krav och missköter sig ofta fysiskt. (Ann Henning; Modern astrologi)

Luft symboliserar tankens klarhet, objektiva teorier, begrepp och idéer, logik, tolerans och det talade eller skrivna ordet. De formulerar och förmedlar tankar hellre än omsätter dem i praktiken.  För mycket luft gör en person överdrivet teoretisk, ytlig, splittrad, obeslutsam och handlingsförlamad. Människor med underskott på luft saknar distans till sig själva, har svårt för att samarbeta och för att se andras synpunkter. (Ann Henning; Modern astrologi)

Vatten symboliserar känslighet, längtan, intryck, reaktioner, konstnärlig blick, medkänsla, förståelse, idealism och översinnlig kärlek. För mycket vatten gör en person överkänslig, ängslig, lättpåverkad och utlämnad åt sina egna överdrivna emotioner. Människor med underskott på vattenförnekar betydelsen av andra människors känslor, för att inte tala om sina egna. Följden blir emotionell kontaktlöshet. (Ann Henning; Modern astrologi)Tecken:  Tillstånd - Element -  Princip

Vädur:  Ledande Eld - starta
Lejon:  Fast  Eld -  bejaka
Skytt:  Flexibel Eld - Överblicka

Stenbock: Ledande Jord - Organisera
Oxe:   Fast Jord      -   stabilisera
Jungfru:  Flexibel Jord  -  granska

Våg:  Ledande Luft - harmonisera
Vattuman:  Fast Luft - Reformera
Tvilling:   Flexibel Luft - kommunicera

Kräfta:   Ledande Vatten - vårda
Skorpion: Fast Vatten - genomskåda
Fisk: - Flexibel Vatten - Fantisera 

 

 
Members Area
KONTAKT : personkemi@gmail.com

Create a Free Website